Flemming Gertz

Paradigmeskift i forvaltning af kystnære farvande

Meget tyder på, at den nuværende strategi med ensidig fokus på kvælstofreduktion som middel til at nå de ønskede miljømål i danske farvande ikke er vejen frem, og at der også bør kigges i andre retninger. En ny forvaltningsstrategi bør udvikles i forbindelse med næste vandplan planperiode. Men er danske myndigheder klar til atforlade et …

Paradigmeskift i forvaltning af kystnære farvande Læs mere »