Kvælstof- eller fosforbegrænsning i danske fjorde

I den nationale debat er det ret entydigt. Kvælstofreduktion er det, som skal til for at redde vandmiljøet i vores fjorde. Men helt så enkelt er det ikke, for der er en fosforbegrænsning om foråret i mange fjorde, som senere går over i en kvælstofbegrænsning hen over sommeren. Men hvordan har udviklingen været over tid? Vi har set
nærmere på tre fjorde, som eksemplificerer, at hver fjord er sin egen.

Forfattere: Flemming Gertz, Line Kolding Thostrup & Sebastian Piet Zacho

LinkedIn