22. maj 2020

Satellitter til kortlægning af oversvømmelser

Satellitter er et præcist, tidsligt og omkostningseffektivt redskab til at kortlægge omfanget af oversvømmelser. I takt med at alvorlige oversvømmelseshændelser bliver mere og mere almindelige i Danmark, er data og information til at forbedre oversvømmelsesbeskyttelse og klimatilpasning blevet en efterspurgt mangelvare. Satellitdata udgør en tidskritisk ressource til at adressere denne mangel som et hurtigt, effektivt

Satellitter til kortlægning af oversvømmelser Read More »

Returskyl – Vandbehandlingens problembarn

Der produceres frisk drikkevand hver evig eneste dag på Danmarks godt 2000 vandværker. Men med jævne mellemrum må produktionen afbrydes en kort stund for at returskylle vandværkets filtre, der er blevet tilstoppede. Denne returskylning er afgørende for filtrenes funktion men er samtidig et af det mest omdiskuterede emner i vandbehandling. Forfattere: Loren Ramsay, Søren Bastholm

Returskyl – Vandbehandlingens problembarn Read More »

Plantedække og kvælstofudvaskning i vinterhvede

Fordi marginaludvaskningen under optimale vækstforhold og normgødning er relativt lille, må vi lede efter andre muligheder for at nedbringe kvælstofudvaskningen. Tilpasning af kvælstofgødning i områder med begrænset vegetationsdække på grund af dårlig etablering, udvintring, våde forhold eller skadedyrsangreb kan have betydelig effekt på udvaskningen fra vinterhvedemarker. Forfattere: Merete E. Styczen, Efstathios Diamantopoulos, Jacob G. Gyldengren

Plantedække og kvælstofudvaskning i vinterhvede Read More »

Østrogene effekter i ferskvandsmiljøet

Feminiseringen af hanbækørreder i fynske vandløb er forsvundet i perioden mellem 2004 og 2010 sandsynligvis på grund af en forbedret spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse. Metoderne til at undersøge feminisering er udviklet til fisk, men metoderne er også blevet anvendt under forkerte forudsætninger hos muslinger, og nogle resultater og konklusioner er dermed fejlbehæftede.

Østrogene effekter i ferskvandsmiljøet Read More »