Fagtidskriftet Vand og Jord

Overløb fra fælleskloak er ikke altid den eneste synder!

Regnvand er ikke bare regnvand, i hvert fald ikke når det ledes ud i de danske vandløb. Hvad enten det er fra separat- eller fælleskloak påvirker oplandets aktiviteter i høj grad forureningsgraden af regnvandet. I mange tilfælde antages overløb fra fælleskloak at være den største synder, når der tales om forringelse af vandløbets kemiske tilstand, …

Overløb fra fælleskloak er ikke altid den eneste synder! Læs mere »

Ammoniakemission fra fjerkræstald

Gennem et år er ammoniakkoncentrationen og luftskiftet i ventilationsafkastene blevet målt i et staldanlæg til fjerkræ. Målingerne omfattede dels ammoniakemissionen fra stalden, dels afsætningen af ammoniak tæt ved stalden. Målingerne viste meget store udsving i ammoniakemissionen. Forfattere: Niels H. Lundgaard

Måling af ammoniak i nærheden af stalde

Luftkvalitetsmodellen OML-DEP (Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller – Deposition) er udviklet af Danmarks Miljø­un­dersøgelser. Modellen OML er blevet afprøvet ved brug af data, indsamlet i og omkring en fjerkræstald og en svinestald Forfattere: Per Løfstrøm og Helle Vibeke Andersen

360 grader rundt om vådområdeprojekter i Assens kommune

Vådområdeordningen er, økonomisk og ressourcemæssigt, en af de største enkeltstående tilskudsordninger til naturgenopretning vi har i Danmark. Kommunerne og Naturstyrelsen har som projektejere ansvaret for, at de afsatte 1,6 milliard kroner, som er dedikeret til projekterne, bliver anvendt til gavn for vores nære kystvande, fjorde og søer. Forfatter: Jannik Thomassen Seslef

Miljømodellering og usikkerheder

Målte variable i mange anvendte miljømodeler har ofte en betydelig variation på grund af måle- og stikprøvefejl. Sådanne fejl kan resultere i upræcise prognoser, og dermed betyde at den rådgivning som gives med baggrund i modellerne kan være forkert. Forfatter: Christian Damgaard

BiodiverCity – 13 km habitatkorridor for sjældne arter i byområde

Bynaturprojekter, spredningskorridorer og grønne kiler er populære, men er ofte en blanding af friluftsliv og ufokuseret naturforvaltning, der er bedre på kort end i virkeligheden. Klare mål med dokumentede bidrag til national naturbeskyttelse er sjældne. I projekt BiodiverCity er Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs Kommune nået langt med en 13 km blomster- og insektrig overdrevskorridor …

BiodiverCity – 13 km habitatkorridor for sjældne arter i byområde Læs mere »