Interessenters syn på værdien af retentions-kortlægning

Udviklingen af et retentionskort var oprindeligt et forskningsprojekt for at tilbyde landmænd et prioriteringsværktøj i kvælstofindsatsen. Fra starten var det ikke synligt hvilken økonomisk gevinst dette ville give, men over tid er landmænd blevet vant til målrettet regulering, og vil gerne bruge nye retentionskort. Større politisk fokus på målrettet
regulering har øget interessen hos myndighederne.

Forfattere: Morten Graversgaard, Brian H. Jacobsen, Kenneth Nygaard, Stefan Schaper, Sara Iversen, Mette Vestergaard Odgaard & Tommy Dalgaard

LinkedIn