Tommy Dalgaard

Interessenters syn på værdien af retentions-kortlægning

Udviklingen af et retentionskort var oprindeligt et forskningsprojekt for at tilbyde landmænd et prioriteringsværktøj i kvælstofindsatsen. Fra starten var det ikke synligt hvilken økonomisk gevinst dette ville give, men over tid er landmænd blevet vant til målrettet regulering, og vil gerne bruge nye retentionskort. Større politisk fokus på målrettetregulering har øget interessen hos myndighederne. Forfattere: […]

Interessenters syn på værdien af retentions-kortlægning Read More »

Landskaber med fokus på klimaneutralitet og bæredygtighed

Landbrugslandskabet rummer store potentialer for bidrag til klimaneutralitet og en bæredygtig udvikling, hvor der i højere grad tages hensyn til samspil mellem de enkelte landskabselementers funktion og udnyttelsen af naturressourcen, med en væsentlig lavere drivhusgasudledning til følge. Vi giver eksempler på hvordan forskellige bæredygtighedsdimensioner indgår på landskabsniveau. Forfattere: Tommy Dalgaard, Signe Normand, Berit Hasler, Per

Landskaber med fokus på klimaneutralitet og bæredygtighed Read More »

Vandråd – et nybrud i dansk vandforvaltning

I 2014 kom et nybrud i dansk vandforvaltning ved etableringen af de første vandråd. Et nybrud, fordi vi ser en bevægelse mod en vandforvaltning, hvor aktiv involvering bliver central for en effektiv planlægning. Men hvilke traditioner bevæger vi os fra? Og hvor er planlægningen på vej hen, når aktiv involvering bliver omdrejningspunktet for vandforvaltningen? Forfattere:

Vandråd – et nybrud i dansk vandforvaltning Read More »

Hvorfor stoppede stigningen i nitratindholdet i det nydannede grundvand før vand-miljøplanerne blev vedtaget?

På nationalt niveau stoppede stigningen i nitratindholdet i det iltede og nydannede grundvand omkring 1980. Det kan måske undre nogen, at opbremsningen startede så tidligt, når de forskellige vandmiljøplaner først er kommet til senere. Det kan der imidlertid være flere forklaringer på, for eksempel bedre udnyttelse af husdyrgødningen allerede før vandmiljøplanerne blev vedtaget Forfattere: Carl

Hvorfor stoppede stigningen i nitratindholdet i det nydannede grundvand før vand-miljøplanerne blev vedtaget? Read More »

Nitrattrends i dansk grundvand

Udviklingen i kvælstof (N)-overskuddet i dansk landbrug afspejles tydeligt i udviklingen i nitratkoncentrationerne i grundvandet. På nationalt niveau er der overordnet en faldende nitrattrend i iltet grundvand, som er dannet i perioden fra ca. 1980-2000. Dette skyldes sandsynligvis en effekt af reduceret nitratudvaskning fra landbrugsarealer. Men hvordan ser nitratudviklingen ud i de enkelte overvågningsboringer og

Nitrattrends i dansk grundvand Read More »