Brian H. Jacobsen

Økonomisk gevinst ved målrettet regulering på markniveau

Økonomien ved målrettet regulering opstår fordi virkemidlerne kan placeres hvor effekten er størst. Med øget detaljeringsgrad i kortlægningen er det muligt at fastlægge retentionen på markniveau. Analysen viser hvilken økonomisk gevinst der kan opnås ved at målrette efterafgrøder og mellemafgrøder for 10 bedrifter i oplandet til Norsminde Fjord. Forfattere: Brian H. Jacobsen

Vandplanerne set med økonomiske briller

En revurdering af landbrugets omkostninger ved vandplanerne viser, at de koster erhvervet ca. 135 mio. kr. årligt, hvilket er mere end de forventede omkostninger på 82 mio. kr. årligt. Analysen viser, at der er stor variation i omkostningerne mellem de 23 oplande og at valg af de billigste virkemidler kan reducere omkostningerne betydeligt. Forfattere: Brian …

Vandplanerne set med økonomiske briller Læs mere »

De trængte vandløb

Mange danske vandløb har gennem de sidste 100 år oplevet forringede vilkår for flora og fauna. Det skyldes, at vandindvinding har reduceret mængden af det strømmende vand, mens dræning og vandløbsvedligeholdelse har givet hurtigere afstrømning og øget transporten af næringsstoffer til bl.a. fjorde. En hydrologisk-økonomisk analyse har vurderet, hvilke virkemidler der mest hensigtsmæssigt vil kunne …

De trængte vandløb Læs mere »

Vådområder er et omkostningseffektivt virkemiddel

Der er ved udgangen af 2003 etableret bindende aftaler vedrørende vådområdeprojekter på ca. 2.700 ha under Vandmiljøplan II. Der er fortsat vækst i arealomfanget, men det oprindelige mål på 16.000 ha nås ikke. Det skyldes bl.a., at det har taget længere tid end forventet at etablere projekterne, men også finansieringsmulighederne har været afgørende. Denne artikel …

Vådområder er et omkostningseffektivt virkemiddel Læs mere »