Brian H. Jacobsen

Økonomisk gevinst ved detaljeret retentionskortlægning

Med det detaljerede retentionskort er det muligt at placere virkemidlerne hvor effekten er størst og hvor omkostningerne er lavest. Konkret angives her hvordan placeringen af efterafgrøder og udtagning kan målrettes i to oplande ved Skive. Den økonomiske gevinst ved mere detaljeret kortlægning er opgjort til 100-200 kr. pr. ha, mens omkostningen ved kortlægningen er ca. […]

Økonomisk gevinst ved detaljeret retentionskortlægning Read More »

Interessenters syn på værdien af retentions-kortlægning

Udviklingen af et retentionskort var oprindeligt et forskningsprojekt for at tilbyde landmænd et prioriteringsværktøj i kvælstofindsatsen. Fra starten var det ikke synligt hvilken økonomisk gevinst dette ville give, men over tid er landmænd blevet vant til målrettet regulering, og vil gerne bruge nye retentionskort. Større politisk fokus på målrettetregulering har øget interessen hos myndighederne. Forfattere:

Interessenters syn på værdien af retentions-kortlægning Read More »

Økonomisk gevinst ved målrettet regulering på markniveau

Økonomien ved målrettet regulering opstår fordi virkemidlerne kan placeres hvor effekten er størst. Med øget detaljeringsgrad i kortlægningen er det muligt at fastlægge retentionen på markniveau. Analysen viser hvilken økonomisk gevinst der kan opnås ved at målrette efterafgrøder og mellemafgrøder for 10 bedrifter i oplandet til Norsminde Fjord. Forfattere: Brian H. Jacobsen

Økonomisk gevinst ved målrettet regulering på markniveau Read More »

Vandplanerne set med økonomiske briller

En revurdering af landbrugets omkostninger ved vandplanerne viser, at de koster erhvervet ca. 135 mio. kr. årligt, hvilket er mere end de forventede omkostninger på 82 mio. kr. årligt. Analysen viser, at der er stor variation i omkostningerne mellem de 23 oplande og at valg af de billigste virkemidler kan reducere omkostningerne betydeligt. Forfattere: Brian

Vandplanerne set med økonomiske briller Read More »

De trængte vandløb

Mange danske vandløb har gennem de sidste 100 år oplevet forringede vilkår for flora og fauna. Det skyldes, at vandindvinding har reduceret mængden af det strømmende vand, mens dræning og vandløbsvedligeholdelse har givet hurtigere afstrømning og øget transporten af næringsstoffer til bl.a. fjorde. En hydrologisk-økonomisk analyse har vurderet, hvilke virkemidler der mest hensigtsmæssigt vil kunne

De trængte vandløb Read More »

Vådområder er et omkostningseffektivt virkemiddel

Der er ved udgangen af 2003 etableret bindende aftaler vedrørende vådområdeprojekter på ca. 2.700 ha under Vandmiljøplan II. Der er fortsat vækst i arealomfanget, men det oprindelige mål på 16.000 ha nås ikke. Det skyldes bl.a., at det har taget længere tid end forventet at etablere projekterne, men også finansieringsmulighederne har været afgørende. Denne artikel

Vådområder er et omkostningseffektivt virkemiddel Read More »