Vådområder er et omkostningseffektivt virkemiddel

Der er ved udgangen af 2003 etableret bindende aftaler vedrørende vådområdeprojekter på ca. 2.700 ha under Vandmiljøplan II. Der er fortsat vækst i arealomfanget, men det oprindelige mål på 16.000 ha nås ikke. Det skyldes bl.a., at det har taget længere tid end forventet at etablere projekterne, men også finansieringsmulighederne har været afgørende. Denne artikel fokusere på omkostningerne ved de godkendte projekter, men også på de store forskelle der er mellem amter hvad angår godkendte projekter og medfinansiering. Analyserne er nærmere beskrevet i den økonomiske slutevaluering af Vandmiljøplan II (2).

Forfattere: BRIAN H. JACOBSEN

LinkedIn