Jordforurening – prioritering af oprydningsindsatsen i Københavns Amt

I de seneste årtier er der kortlagt langt flere forurenede lokaliteter end der er økonomiske ressourcer til at oprense. En vigtig opgave er derfor at kunne udpege hvilke lokaliteter der udgør størst risiko for forurening, således at der opnås mest miljøforbedring for de investerede økonomiske ressourcer. Det er ikke nogen enkel opgave bl.a. fordi beslutningsgrundlaget baserer sig på meget forskellig artede informationer, både administrative og naturforhold. Læs her hvordan Københavns Amt har valgt at takle sagen!

Forfattere: TRINE S. JENSEN, CARSTEN BAGGE JENSEN, PETER B. SØRENSEN & BJARNE PERSSON

LinkedIn