Carsten Bagge Jensen

Kommunernes, Regionernes og Vandforsyningernes ønsker til og brug af grundvandskortlægningen

Regionerne, kommunerne og vandforsyningerne er alle brugere af statens grundvandskortlægning, og vi samarbejder for at føre beskyttelsen ud i livet. Samarbejdet mellem os, og med Naturstyrelsen, starter allerede under kortlægningsfasen, hvor vi, med vores konkrete viden om oplandet, er med til at kvalificere kortlægningen. I artiklen vil vi vise, hvordan vi bruger Naturstyrelsens grundvandskortlægning i […]

Kommunernes, Regionernes og Vandforsyningernes ønsker til og brug af grundvandskortlægningen Read More »

Jordforurening – prioritering af oprydningsindsatsen i Københavns Amt

I de seneste årtier er der kortlagt langt flere forurenede lokaliteter end der er økonomiske ressourcer til at oprense. En vigtig opgave er derfor at kunne udpege hvilke lokaliteter der udgør størst risiko for forurening, således at der opnås mest miljøforbedring for de investerede økonomiske ressourcer. Det er ikke nogen enkel opgave bl.a. fordi beslutningsgrundlaget

Jordforurening – prioritering af oprydningsindsatsen i Københavns Amt Read More »