De trængte vandløb

Mange danske vandløb har gennem de sidste 100 år oplevet forringede vilkår for flora og fauna. Det skyldes, at vandindvinding har reduceret mængden af det strømmende vand, mens dræning og vandløbsvedligeholdelse har givet hurtigere afstrømning og øget transporten af næringsstoffer til bl.a. fjorde. En hydrologisk-økonomisk analyse har vurderet, hvilke virkemidler der mest hensigtsmæssigt vil kunne implementeres, for at opnå en forbedret vandløbstilstand.

Forfattere: Bjarne Madsen og Brian H. Jacobsen

LinkedIn