Plantebunden næringsstoftransport – en overset transportmekanisme

Når man går en tur langs stranden umiddelbart efter et kraftigt blæsevejr, er der ofte skyllet store mængder vandplanter op. Ålegræs og makroalger ligger i høje tuer og besværliggør søndagsturen. Planterne er revet op fra bunden og transporteret med vandet ind på kysten eller ud på dybere vand, afhængig af vind- og strømretningerne. Foreligger der mon nogen undersøgelse af, hvilken påvirkning denne plantetransport har på systemniveau? Det undersøgte vi og fortæller om i denne artikel.

Forfattere: Mogens R. Flindt, Morten Lundkvist, Erik Kristensen og Frede Ø Andersen

LinkedIn