Vandplanerne set med økonomiske briller

En revurdering af landbrugets omkostninger ved vandplanerne viser, at de koster erhvervet ca. 135 mio. kr. årligt, hvilket er mere end de forventede omkostninger på 82 mio. kr. årligt. Analysen viser, at der er stor variation i omkostningerne mellem de 23 oplande og at valg af de billigste virkemidler kan reducere omkostningerne betydeligt.

Forfattere: Brian H. Jacobsen

LinkedIn