Et grundvandsretentionskort pålokal skala

En del af den nitrat, der strømmer med vandet ud af rodzonen på dyrkede marker og naturarealer bliver omsat og fjernet i grundvandets reducerende zoner, inden grundvandet når frem til vandløbskanten. Forskningsprojektet MapField har udviklet og afprøvet et koncept til at estimere størrelsen af nitratreduktionen i grundvandet og der er etableret kort over den lokale kvælstofretention i grundvandet (grundvandsretention) i seks små oplande.

Forfattere: Rasmus R. Frederiksen, Anders V. Christiansen, Gitte Blicher-Mathiesen & Birgitte Hansen

LinkedIn