Anders V. Christiansen

Et grundvandsretentionskort pålokal skala

En del af den nitrat, der strømmer med vandet ud af rodzonen på dyrkede marker og naturarealer bliver omsat og fjernet i grundvandets reducerende zoner, inden grundvandet når frem til vandløbskanten. Forskningsprojektet MapField har udviklet og afprøvet et koncept til at estimere størrelsen af nitratreduktionen i grundvandet og der er etableret kort over den lokale […]

Et grundvandsretentionskort pålokal skala Read More »

Geoscanner til overfladenærkortlægning

Præcis modellering af vandets og kvælstoffets kredsløb på hektarskala stiller høje krav til beskrivelsen af de geologiske strukturer. En nyudviklet geofysisk scanner kan effektivt kortlægge de øverste 80 meter af undergrunden med en hidtil uhørt detaljerigdom. Med metoden er vi nu i stand til at opløse strukturer i mindre skala såsom deformerede lerlag og tynde

Geoscanner til overfladenærkortlægning Read More »

Effektiv kortlægning af råstofforekomster

Adgang til råstoffer som sand og grus er vital i et moderne samfund bl.a. i forbindelse med større anlægsprojekter. Råstoffer udvindes fra undergrunden, og rentabiliteten af en forekomst afhænger af flere faktorer, herunder selve forekomstens størrelse, og hvor dybt den forekommer. Denne viden opnås typisk på baggrund af boringer, men nye geofysiske metoder effektiviserer kortlægningen

Effektiv kortlægning af råstofforekomster Read More »