Effektiv kortlægning af råstofforekomster

Adgang til råstoffer som sand og grus er vital i et moderne samfund bl.a. i forbindelse med større anlægsprojekter. Råstoffer udvindes fra undergrunden, og rentabiliteten af en forekomst afhænger af flere faktorer, herunder selve forekomstens størrelse, og hvor dybt den forekommer. Denne viden opnås typisk på baggrund af boringer, men nye geofysiske metoder effektiviserer kortlægningen betragteligt. Sammenstilling af boringer og geofysik reducerer risikoen for at grave i urentable områder og gør kortlægningen mere økonomisk ved at mindske antallet af nødvendige boringer.

Forfattere: Jesper Pedersen, Anders V. Christiansen, Esben Auken & Morten Steen

LinkedIn