Sæt pris på miljøpåvirkningen

Flere private virksomheder og offentlige institutioner sætter kroner og ører på deres miljøpåvirkninger. Og det ikke kun inden for ”eget hegn”, men i hele værdikæden. Sådanne holistiske regnskaber har vist sig at være et stærkt redskab til at evaluere og prioritere virksomhedernes bæredygtighedsindsats. De fortæller, hvor fodaftrykket er størst. Og dét vel at mærke på en måde, der direkte kan sammenlignes med de finansielle nøgletal.

Forfattere: Dorte Glensvig, Steffen BrøggerJensen & Mette Dalsgaard

LinkedIn