Omme Ådal

Beretningen om hvordan en flok lodsejere først udrettede Omme Å og siden sammen med Vejle Amt og Vejle Kommune fik naturen tilbage til Omme Ådal. Projektet er en af de sidste store reguleringsprojekter i Danmark.

Forfattere: Bo Levesen

LinkedIn