Omme Ådal

Beretningen om hvordan en flok lodsejere først udrettede Omme Å og siden sammen med Vejle Amt og Vejle Kommune fik naturen tilbage til Omme Ådal. Projektet er en af de sidste store reguleringsprojekter i Danmark. Forfattere: Bo Levesen

Omme Ådal Read More »