Hydrologiens betydning for mosser i rigkær

I rigkær bestemmer hydrologiens beskaffenhed i høj grad sammensætningen af plantearter, blandt andet fordi graden af vældpåvirkning og fluktuationer i grundvandspejlet kontrollerer ionsammensætning, iltmætning af substratet og dermed mængden af plantetilgængelige næringsstoffer som fosfor. Nylige studier peger på, at hydrologien har afgørende betydning for dækningsgraden af mosser, artsrigdommen, samt forekomst og hyppighed af enkeltarter af mosser i rigkær.

Forfattere: Johanne Fagerlind Hangaard

LinkedIn