Geoscanner til overfladenærkortlægning

Præcis modellering af vandets og kvælstoffets kredsløb på hektarskala stiller høje krav til beskrivelsen af de geologiske strukturer. En nyudviklet geofysisk scanner kan effektivt kortlægge de øverste 80 meter af undergrunden med en hidtil uhørt detaljerigdom. Med metoden er vi nu i stand til at opløse strukturer i mindre skala såsom deformerede lerlag og tynde sandlag indlejret i ler.

Forfattere: Jesper B. Pedersen, Anders V. Christiansen, Esben Auken & Peter Sandersen

LinkedIn