Østrogene effekter i ferskvandsmiljøet

Feminiseringen af hanbækørreder i fynske vandløb er forsvundet i perioden mellem 2004 og 2010 sandsynligvis på grund af en forbedret spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse. Metoderne til at undersøge feminisering er udviklet til fisk, men metoderne er også blevet anvendt under forkerte forudsætninger hos muslinger, og nogle resultater og konklusioner er dermed fejlbehæftede.

Forfattere: Jane Ebsen Morthorst, Henrik Holbech, Knud Ladegaard Pedersen & Poul Bjerregaard

LinkedIn