Jane Ebsen Morthorst

Østrogene effekter i ferskvandsmiljøet

Feminiseringen af hanbækørreder i fynske vandløb er forsvundet i perioden mellem 2004 og 2010 sandsynligvis på grund af en forbedret spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse. Metoderne til at undersøge feminisering er udviklet til fisk, men metoderne er også blevet anvendt under forkerte forudsætninger hos muslinger, og nogle resultater og konklusioner er dermed fejlbehæftede. […]

Østrogene effekter i ferskvandsmiljøet Read More »

Østrogene effekter i ferskvandsmiljøet

Feminiseringen af hanbækørreder i fynske vandløb er forsvundet i perioden mellem 2004 og 2010 sandsynligvis på grund af en forbedret spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse. Metoderne til at undersøge feminisering er udviklet til fisk, men metoderne er også blevet anvendt under forkerte forudsætnin-ger hos muslinger, og nogle resultater og konklusioner er dermed fejlbehæftede.

Østrogene effekter i ferskvandsmiljøet Read More »