Poul Bjerregaard

Østrogene effekter i ferskvandsmiljøet

Feminiseringen af hanbækørreder i fynske vandløb er forsvundet i perioden mellem 2004 og 2010 sandsynligvis på grund af en forbedret spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse. Metoderne til at undersøge feminisering er udviklet til fisk, men metoderne er også blevet anvendt under forkerte forudsætninger hos muslinger, og nogle resultater og konklusioner er dermed fejlbehæftede. …

Østrogene effekter i ferskvandsmiljøet Læs mere »

Østrogene effekter i ferskvandsmiljøet

Feminiseringen af hanbækørreder i fynske vandløb er forsvundet i perioden mellem 2004 og 2010 sandsynligvis på grund af en forbedret spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse. Metoderne til at undersøge feminisering er udviklet til fisk, men metoderne er også blevet anvendt under forkerte forudsætnin-ger hos muslinger, og nogle resultater og konklusioner er dermed fejlbehæftede. …

Østrogene effekter i ferskvandsmiljøet Læs mere »

Restaurering af danske søer med aluminium

Aluminium har været brugt til fældning af fosfor i søer i 40 år, men er først for alvor introduceret i Danmark efter år 2000. Nu er aluminium­­behandling et af de vigtigste virkemidler i vandplanerne takket være en fælles indsats fra offentlig forvaltning, konsulentfirmaer, og forskere i CLEAR (Center for Sørestaurering). Her er en beretning om …

Restaurering af danske søer med aluminium Læs mere »