Nr. 1

Restaurering af danske søer med aluminium

Aluminium har været brugt til fældning af fosfor i søer i 40 år, men er først for alvor introduceret i Danmark efter år 2000. Nu er aluminium­­behandling et af de vigtigste virkemidler i vandplanerne takket være en fælles indsats fra offentlig forvaltning, konsulentfirmaer, og forskere i CLEAR (Center for Sørestaurering). Her er en beretning om …

Restaurering af danske søer med aluminium Læs mere »

Økologisk flow kræver dynamisk grundvands-overfladevandsmodel

Undersøgelsen dokumenterer, at modelsimulering af økologisk flow og vurdering af grundvandsindvindingers effekter på økologisk flow, kræver dynamisk grundvands-overfladevandsmodel. DK model kan udgøre det modelmæssige grundlag for kommunernes screening af nye vandindvindingstilladelser i forhold til økologisk flow, samt DCEs opstilling af nye indikatorer for ørred og smådyr i små, type 1 vandløb (< 10 km2 ). …

Økologisk flow kræver dynamisk grundvands-overfladevandsmodel Læs mere »

Leverikten og brøndkarse: Et risikabelt bekendtskab

Leverikten, som man også kalder fåreflynderen, er en parasit der bor i leverens galdegange hos græssende dyr. Først og fremmest hos får og kreaturer, som græsser hvor der er vådt. Bisonokser på Bornholm kan blive syge af den. Og mennesker skal ikke vide sig sikre. I hvert tilfælde de af os, der ”græsser” brøndkarse. Forfattere: …

Leverikten og brøndkarse: Et risikabelt bekendtskab Læs mere »

Naturlig hydrologi i Naturstyrelsens skove

Efter 12 år med naturnær skovdrift og ophør af vedligeholdelse af grøftesystemer har Naturstyrelsen behov for at skærpe planlægningsgrundlaget, med henblik på at sikre en flersidig drift, som udover biodiversitet indbefatter hensyn til naboerne, friluftsmuligheder og grundlaget for en økonomisk bæredygtig drift. Forfattere: Mogens Krog, Anders Refsgaard, Frank Østergaard & Mads Jensen