Naturlig vandstand i moser langs Karup Å

Karup Å er et naturligt slynget vandløb i Midtjylland. Siden 1964 har det været fredet over en længere strækning. Store dele af ådalen består af eng- og mosearealer. Spredt langs åen findes mange små vældprægede områder og kær. Vandløbet og dets ådal er en del af Natura 2000-området Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder. En af indsatserne i Natura 2000-planen for området er, at der skal skabes naturlige vandstandsforhold i rigkærene langs åen.

Forfattere: Louise Berg Hansen, Jann Ribergaard & Keld Mortensen

LinkedIn