Vandskabsmalere: L. A. Ring og miljøteknologien

Vandskabsmalere som kategori er et uudforsket emne. Først med cross-over bevægelsen mellem miljø og billedkunst er der kommet mere fokus på emnet. Har malerne været bevidst om miljøforhold når de valgte motiver? eller har de blot nedfældet hvad de så, konstruerede eller fantaserede sig til?

Forfattere: M. H. Christensen

LinkedIn