Naturlig hydrologi i Naturstyrelsens skove

Efter 12 år med naturnær skovdrift og ophør af vedligeholdelse af grøftesystemer har Naturstyrelsen behov for at skærpe planlægningsgrundlaget, med henblik på at sikre en flersidig drift, som udover biodiversitet indbefatter hensyn til naboerne, friluftsmuligheder og grundlaget for en økonomisk bæredygtig drift.

Forfattere: Mogens Krog, Anders Refsgaard, Frank Østergaard & Mads Jensen

LinkedIn