Interessekortlægning i bynære vandhuller – konflikt mellem natur, rekreative interesser og spildevand

Bynære vandhuller kan udgøre spændende, rekreative grønne åndehuller i tæt bebyggede områder. Ofte er der dog en konflikt mellem de forskellige interesser, der knytter sig til vandhullerne. Naturinteresserede ser gerne, at vandhullerne fremstår så uforstyrrede som muligt, mens de rekreative interesser er rettet mod at åbne op for
adgang til vandet, etablere broer og lignende. En del af vandhullerne er desuden spildevandsbelastede i større eller mindre grad og udgør en vigtig del af spildevandssystemet. Vi præsenterer her et forsøg på at kortlægge og prioritere de mange forskellige interesser, så indsatser og ressourcer kan bruges optimalt.

Forfattere: Carsten Bjørn, Charlotte Zornig Petersen, Anja A. Hansen & Lone Güldner Kolenda

LinkedIn