Carsten Bjørn

Interessekortlægning i bynære vandhuller – konflikt mellem natur, rekreative interesser og spildevand

Bynære vandhuller kan udgøre spændende, rekreative grønne åndehuller i tæt bebyggede områder. Ofte er der dog en konflikt mellem de forskellige interesser, der knytter sig til vandhullerne. Naturinteresserede ser gerne, at vandhullerne fremstår så uforstyrrede som muligt, mens de rekreative interesser er rettet mod at åbne op foradgang til vandet, etablere broer og lignende. En […]

Interessekortlægning i bynære vandhuller – konflikt mellem natur, rekreative interesser og spildevand Read More »

Kloakering i det åbne land forbedrer tilstanden i Fribrødre Å

Kloakering i det åbne land indgår som et vigtigt virkemiddel til at nedbringe belastningen til søer, vandløb og kystvande. Det gælder både i de tidligere vandplaner og de nuværende vandområdeplaner. Indsatsen er ofte omkostningstung for kommuner, borgere og forsyningsselskaber, og der findes kun få undersøgelser, som dokumenterer effekterne. Vi har i efteråret/vinteren 2015-2016 undersøgt, om

Kloakering i det åbne land forbedrer tilstanden i Fribrødre Å Read More »