Anders Refsgaard

Naturlig hydrologi i Naturstyrelsens skove

Efter 12 år med naturnær skovdrift og ophør af vedligeholdelse af grøftesystemer har Naturstyrelsen behov for at skærpe planlægningsgrundlaget, med henblik på at sikre en flersidig drift, som udover biodiversitet indbefatter hensyn til naboerne, friluftsmuligheder og grundlaget for en økonomisk bæredygtig drift. Forfattere: Mogens Krog, Anders Refsgaard, Frank Østergaard & Mads Jensen

Naturlig hydrologi i Naturstyrelsens skove Read More »

Retablering af god økologisk status i mose

Mange moser er gennem tiden blevet markant påvirket af menne­skelige aktiviteter, så som dræning, opfyldning og tørveudgravning. Det betyder, at den biologiske diversitet er blevet reduceret, og at man i landbrugsoplande mangler den nitratreducerende effekt fra disse moser. I artiklen fokuseres på, hvordan effekten af moseregu­le­ringer kan vurderes med hjælp af avancerede beregningsmodeller Forfattere: Anders

Retablering af god økologisk status i mose Read More »