Klimatorium i Lemvig

Med etableringen af Klimatorium, et forsknings-, videns- og læringscenter, bliver Lemvig foregangskommune for fremtidige klimaløsninger. Klimatorium bygges på havnen i Lemvig og står færdigt i august 2020.

Forfattere: Sarah Lund & Lars Nørgård Holmegaard

LinkedIn