Lars Nørgård Holmegaard

Satellit vurderer risiko for ledningsbrud

I flere områder af Dk sker der bevægelser i undergrunden. Da Vand- og Spildevandsforsyninger har store økonomiske aktiver under jordoverfladen, er det vigtigt for dem at vide, hvordan disse påvirker funktionen af deres aktiver under jorden. I et projekt fra Thyborøn er satellitdata inddraget i forsyningens datagrundlag for beslutningsprocesserne for drift og fremtidige investeringsstrategier; satellitterne …

Satellit vurderer risiko for ledningsbrud Læs mere »

Klimatorium i Lemvig

Med etableringen af Klimatorium, et forsknings-, videns- og læringscenter, bliver Lemvig foregangskommune for fremtidige klimaløsninger. Klimatorium bygges på havnen i Lemvig og står færdigt i august 2020. Forfattere: Sarah Lund & Lars Nørgård Holmegaard

Klimatorium i Lemvig

Med etableringen af Klimatorium, et forsknings-, videns- oglæringscenter, bliver Lemvig foregangskommune for fremtidigeklimaløsninger. Klimatorium bygges på havnen i Lemvig og stårfærdigt i august 2020. Forfattere: Sarah Lund & Lars Nørgård Holmegaard