Sarah Lund

Klimatorium i Lemvig

Med etableringen af Klimatorium, et forsknings-, videns- og læringscenter, bliver Lemvig foregangskommune for fremtidige klimaløsninger. Klimatorium bygges på havnen i Lemvig og står færdigt i august 2020. Forfattere: Sarah Lund & Lars Nørgård Holmegaard

Klimatorium i Lemvig

Med etableringen af Klimatorium, et forsknings-, videns- oglæringscenter, bliver Lemvig foregangskommune for fremtidigeklimaløsninger. Klimatorium bygges på havnen i Lemvig og stårfærdigt i august 2020. Forfattere: Sarah Lund & Lars Nørgård Holmegaard