2019

Vandskabsmalere

Vandskabsmalere som kategori er kun ringe udforsket. Christensenskorte afhandling fra 2017 /1/ var den første dybgående bearbejdelseaf emnet. Men med væksten af cross-over bevægelsen mellem miljøog billedkunst er der kommet mere fokus på emnet. Har malerneværet bevidst om miljøforhold når de valgte motiver? Var SandroBotticelli, Wilhelm Marstrand eller Edvard Munch bevidste omhavets tilstand da de …

Vandskabsmalere Læs mere »

Fuglenes biodiversitet i nye danske søer

Over de sidste 30 år er mere end 50 søer blevet anlagt eller reetableret i Danmark. Men mangel på studier har gjort det meget svært at bedømme biodiversitetens udvikling i årene herefter. Ornitologers omfattende observationer indrapporteret til Dansk Ornitologisk Forening (DOFbasen.dk) benyttes her til at afsløre fuglenes udvikling i nye søer over 14 år og …

Fuglenes biodiversitet i nye danske søer Læs mere »