Vandskabsmalere

Vandskabsmalere som kategori er kun ringe udforsket. Christensens
korte afhandling fra 2017 /1/ var den første dybgående bearbejdelse
af emnet. Men med væksten af cross-over bevægelsen mellem miljø
og billedkunst er der kommet mere fokus på emnet. Har malerne
været bevidst om miljøforhold når de valgte motiver? Var Sandro
Botticelli, Wilhelm Marstrand eller Edvard Munch bevidste om
havets tilstand da de malere deres ikoniske lærreder? Det er det der
undersøges i det følgende.

Forfattere: Mogens Henze

LinkedIn