Mogens Henze

Vandskabsmalere

Vandskabsmalere som kategori er kun ringe udforsket. Christensenskorte afhandling fra 2017 /1/ var den første dybgående bearbejdelseaf emnet. Men med væksten af cross-over bevægelsen mellem miljøog billedkunst er der kommet mere fokus på emnet. Har malerneværet bevidst om miljøforhold når de valgte motiver? Var SandroBotticelli, Wilhelm Marstrand eller Edvard Munch bevidste omhavets tilstand da de […]

Vandskabsmalere Read More »

Vandskabsmalere

Vandskabsmalere som kategori er kun ringe udforsket. Christensens korte afhandling fra 2017 /1/ var den første dybgående bearbejdelse af emnet. Men med væksten af cross-over bevægelsen mellem miljø og billedkunst er der kommet mere fokus på emnet. Har malerne været bevidst om miljøforhold når de valgte motiver? Var Sandro Botticelli, Wilhelm Marstrand eller Edvard Munch

Vandskabsmalere Read More »