Mogens Henze

Vandskabsmalere

Vandskabsmalere som kategori er kun ringe udforsket. Christensenskorte afhandling fra 2017 /1/ var den første dybgående bearbejdelseaf emnet. Men med væksten af cross-over bevægelsen mellem miljøog billedkunst er der kommet mere fokus på emnet. Har malerneværet bevidst om miljøforhold når de valgte motiver? Var SandroBotticelli, Wilhelm Marstrand eller Edvard Munch bevidste omhavets tilstand da de …

Vandskabsmalere Læs mere »

Vandskabsmalere

Vandskabsmalere som kategori er kun ringe udforsket. Christensens korte afhandling fra 2017 /1/ var den første dybgående bearbejdelse af emnet. Men med væksten af cross-over bevægelsen mellem miljø og billedkunst er der kommet mere fokus på emnet. Har malerne været bevidst om miljøforhold når de valgte motiver? Var Sandro Botticelli, Wilhelm Marstrand eller Edvard Munch …

Vandskabsmalere Læs mere »

Spildevandsrensning i Danmark1969 – 2014

Der er sket store ændringer i spildevandsrensningen i Danmark i de sidste 40 år. Fra næsten ingenting til en situation, hvor Danmark er et af de lande i verden, der har bedst styr på sit spildevand. Her fortælles nogle af hovedpunkterne i udviklingen. Forfattere: Mogens Henze, Poul Erik Sørensen & Gert Petersen