Hvordan virker Intelligente BufferZoner?

Landbrugspakken fra 2016 indeholder planer om en målrettet regulering af landbrugets kvælstofemissioner. Derfor er det vigtigt at få udviklet og testet nye virkemidler som kan medvirke til at reducere kvælstofudvaskning og -tab til overfladevand. Som noget nyt har vi testet effekterne af en Intelligent BufferZone (IBZ), der typisk placeres indenfor en 10 m randzone langs med vandløb og søer.

Forfattere: Brian Kronvang, Henning Jensen, Sara Egemose, Carl Christian Hoffmann, Niels B. Ovesen, Flemming Gertz & Dominik Zak

LinkedIn