Plante- og faunadiversitet i minivådområder

Planter er en vigtig komponent i minivådområder med overfladestrømning. Den primære funktion er at bidrage til næringsstoffjernelsen men planterne kan samtidig bidrage til andre økosystemtjenester. Vi undersøger hvordan øget plantediversitet kan forøge effektiviteten af økologiske funktioner. Artiklen har fokus på sammenhængen mellem plantediversitet og diversiteten af gavnlige insekter.

Forfattere: Beate Strandberg

LinkedIn