Beate Strandberg

Plante- og faunadiversitet i minivådområder

Planter er en vigtig komponent i minivådområder med overfladestrømning. Den primære funktion er at bidrage til næringsstoffjernelsen men planterne kan samtidig bidrage til andre økosystemtjenester. Vi undersøger hvordan øget plantediversitet kan forøge effektiviteten af økologiske funktioner. Artiklen har fokus på sammenhængen mellem plantediversitet og diversiteten af gavnlige insekter. Forfattere: Beate Strandberg

Plante- og faunadiversitet i minivådområder Read More »

Naturtilstand, bevaringsstatus og naturovervågning

Vi har foretaget en faglig evaluering af det danske indeks til naturtilstandsvurdering. Konstruktionen af indekset gennemgås kritisk, og med inddragelse af konkrete eksempler fra danske naturtyper vises, at man kan opnå en væsentlig bedre vurdering af såvel naturtilstand som bevaringsstatus ved at anvende en alternativ multi-kriterie vurdering, der er mere transparent og bedre kan inddrage

Naturtilstand, bevaringsstatus og naturovervågning Read More »

Biodiversitet i græsmarken en fordel for både natur og fødevareproduktion

Anvendelse af mange-arts-blandinger i græsmarker til produktion kan øge nytteværdien, f.eks. i form af forbedrede vilkår for bestøvende insekter, øget ressourceudnyttelse, kulstoflagring, udbyttestabilitet, husdyrsundhed og produktkvalitet. Det er hypotesen i et nyt projekt, hvor målet er at designe græsmarker, som både øger naturværdien og giver en økonomisk bæredygtig fødevareproduktion. Forfattere: Jørgen Eriksen, Beate Strandberg og

Biodiversitet i græsmarken en fordel for både natur og fødevareproduktion Read More »