Nr. 2

Vand-bårne sygdomme og klimaændringer

Klimaet er under forandring. Vi satte os for at undersøge om klimaændringerne vil give anledning til ændringer i forekomsten af vand-bårne sygdomme, og dermed om der i fremtiden vil kunne forventes større eller nye sygdomsrisici i forbindelse med kontakt med vand. Svaret er ikke så entydigt, men rummer flere eksotiske elementer. Forfattere: Frank Leck Fotel,

Vand-bårne sygdomme og klimaændringer Read More »

Naturtilstand, bevaringsstatus og naturovervågning

Vi har foretaget en faglig evaluering af det danske indeks til naturtilstandsvurdering. Konstruktionen af indekset gennemgås kritisk, og med inddragelse af konkrete eksempler fra danske naturtyper vises, at man kan opnå en væsentlig bedre vurdering af såvel naturtilstand som bevaringsstatus ved at anvende en alternativ multi-kriterie vurdering, der er mere transparent og bedre kan inddrage

Naturtilstand, bevaringsstatus og naturovervågning Read More »

Op i det røde felt? – vurdering af miljøtilstanden i havet

Hvordan er miljøtilstanden i de danske farvande? Dette enkle spørgsmål er til dato ikke besvaret entydigt. Vi giver her et foreløbigt svar, som er forankret i de vurderingsprincipper som følger af havstrategidirektivet og i brugen af et simpelt indikator-baseret vurderingsværktøj. Forfattere: Jesper H. Andersen, Ciarán Murray, Martin M. Larsen, Jens W. Hansen & Cordula Göke

Op i det røde felt? – vurdering af miljøtilstanden i havet Read More »

Danmarks første havstrategi

I oktober 2012 kom regeringen med Danmarks første havstrategi. Havstrategien indeholder en basisanalyse, der består af en beskrivelse og vurdering af de danske havområders nuværende miljøtilstand, af de menneskelige aktiviteters indvirkning på havområderne og en socioøkonomisk analyse af havområdernes udnyttelse. Endelig indeholder havstrategien også en beskrivelse af, hvordan Danmark definerer god miljøtilstand samt en række

Danmarks første havstrategi Read More »