Naturtilstand, bevaringsstatus og naturovervågning

Vi har foretaget en faglig evaluering af det danske indeks til naturtilstandsvurdering. Konstruktionen af indekset gennemgås kritisk, og med inddragelse af konkrete eksempler fra danske naturtyper vises, at man kan opnå en væsentlig bedre vurdering af såvel naturtilstand som bevaringsstatus ved at anvende en alternativ multi-kriterie vurdering, der er mere transparent og bedre kan inddrage virkningen af vigtige økologiske forhold. En yderligere forbedring kan opnås ved at inddrage flere af de data, der indsamles bl.a. i NOVANA overvågningsprogrammet.

Forfattere: Jesper Bak, Marianne Bruus, Beate Strandberg, Morten T. Strandberg, Peter B. Sørensen & Knud Erik Nielsen

LinkedIn