Jesper Bak

Ønsketænkning i ammoniakreguleringen

Omlægningen og forsimplingen af husdyrgodkendelserne i 2009 byggede bl.a. på et håb om, at de gennem-førte tiltag ville være tilstrækkelige til at sikre naturen mod effekter af ammoniak. Håbet er også lagt til grund for Natura 2000-planerne. Nye emissionsfremskrivninger viser, at ammoniakemissionerne ikke falder som forventet, og at Danmark formentlig ikke når de internationalt fastsatte …

Ønsketænkning i ammoniakreguleringen Læs mere »

Effekten af 1 kg N

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev der indført lovpligtig miljøgodkendelse af udvidelse af husdyrbrug som afløste VVMscreeninger og VVM-vurderinger. Det nye godkendelsessystem bygger på lovfastsatte krav til ammoniakafsætningen fra husdyrbruget på nærliggende naturområder baseret på en grænse på 1 kg N. Ændringen har medført en væsentlig forenklet sagsvurdering, men det er et spørgsmål, om …

Effekten af 1 kg N Læs mere »

Kvælstof forandrer og forarmer naturen – Tålegrænser for biodiversitet

Nye beregninger viser, at den atmosfæriske belastning med kvælstof har medført en væsentlig ændring af naturens egnethed som levested for en række arter. Kvælstofbelastningen udgør en væsentlig trussel mod naturens tilstand og mod beskyttelsen af biodiversiteten. Tålegrænser baseret på bevarelse af biodiversitet er forholdsvis lave, og understreger behovet for yderligere emissionsreduktioner og en målrettet indsats …

Kvælstof forandrer og forarmer naturen – Tålegrænser for biodiversitet Læs mere »