Overimplementerer Danmark Göteborg protokollen?

Grænseoverskridende luftforurening har i Europa siden indgåelse af ’Helsingfors protokollen’ i 1985 og senere ’Göteborg protokollen’ i 1999 været reguleret af bindende internationale aftaler. Ved den seneste revision af ’Göteborg protokollen’ i 2012 blev der fra især landbrugets side sat spørgsmålstegn ved, om aftalen var god for Danmark og forenelig med den ønskede udvikling for erhvervet. /10/ Artiklen beskriver bagrunden for de internationale aftaler og betydningen for Danmark. Hovedkonklusionen er, at Danmark ved revisionen ikke er blevet pålagt ekstra forpligtigelser frem mod 2020, og at internationale aftaler frem mod 2030 formentlig ikke vil være til konkurrencemæssig ulempe for landbrugserhvervet.

Forfattere: Jesper Bak

LinkedIn