Forsuring truer klokkelyng

Klokkelyng har hidtil været den dominerende art i to danske naturtyper; våd klitlavning og våd indlandshede. Nu er den ved at forsvinde på den sidstnævnte naturtype. Når en dominerende art som klokkelyng forsvinder, medfører det store ændringer af økosystemet. Men hvorfor forsvinder den kun fra den ene af de to naturtyper og hvad er årsagen? Der er umiddelbart mange bud, når man går i gang med at undersøge sagen, bl.a. kvælstofeutrofiering, forsuring, klima, hydrologi og naturpleje.

Forfattere: Morten Strandberg, Knud Erik Nielsen, Jesper Bak & Christian Damgaard

LinkedIn