Digesikkerhed i Vidåens opland i fremtidigt klima

Digesikkerheden i Vidåens opland under fremtidigt klima er analyseret. Klimaændringer fra regionale klimamodeller er benyttet til projektion af fremtidig oplandsafstrømning. Endvidere er der udarbejdet projektioner af ændringer i ekstrem højvandstand ved Vidåslusen. Klimaændringer vil give en betydelig reduktion i digesikkerheden. På såvel den danske som den tyske side af grænsen er der analyseret områder, som potentielt kan aflaste Vidåsystemet i ekstreme højvandssituationer.

Forfattere: Henrik Madsen, Mads N. Madsen, Jacob Larsen, Bo Møller & Jørgen Nicolaisen

LinkedIn