Bo Møller

Digesikkerhed i Vidåens opland i fremtidigt klima

Digesikkerheden i Vidåens opland under fremtidigt klima er analyseret. Klimaændringer fra regionale klimamodeller er benyttet til projektion af fremtidig oplandsafstrømning. Endvidere er der udarbejdet projektioner af ændringer i ekstrem højvandstand ved Vidåslusen. Klimaændringer vil give en betydelig reduktion i digesikkerheden. På såvel den danske som den tyske side af grænsen er der analyseret områder, som […]

Digesikkerhed i Vidåens opland i fremtidigt klima Read More »

Retablering af god økologisk status i mose

Mange moser er gennem tiden blevet markant påvirket af menne­skelige aktiviteter, så som dræning, opfyldning og tørveudgravning. Det betyder, at den biologiske diversitet er blevet reduceret, og at man i landbrugsoplande mangler den nitratreducerende effekt fra disse moser. I artiklen fokuseres på, hvordan effekten af moseregu­le­ringer kan vurderes med hjælp af avancerede beregningsmodeller Forfattere: Anders

Retablering af god økologisk status i mose Read More »