Terrestrisk vådbundsnatur – Trykvand tak!

Botanisk artsrige rigkær kræver naturlig hydrologi og rent grundvand. Naturlig hydrologi er vand med flow gennem undergrunden og ikke gennem rør. Naturlig hydrologi er rent og rigeligt grundvand beriget med mineraler fra undergrunden og ikke næringsstofbelastet overfladevand, som ødelægger den biologiske mangfoldighed. Derfor skal sikring af rent vand til vandmiljøet ske ved at tage arealer ud af omdrift på højbunden til infiltrering og ikke ved at oversvømme ådale med overfladevand.

Forfattere: Anna Bodil Hald

Del på linkedin
LinkedIn