Terrestrisk vådbundsnatur – Trykvand tak!

Botanisk artsrige rigkær kræver naturlig hydrologi og rent grundvand. Naturlig hydrologi er vand med flow gennem undergrunden og ikke gennem rør. Naturlig hydrologi er rent og rigeligt grundvand beriget med mineraler fra undergrunden og ikke næringsstofbelastet overfladevand, som ødelægger den biologiske mangfoldighed. Derfor skal sikring af rent vand til vandmiljøet ske ved at tage arealer […]

Terrestrisk vådbundsnatur – Trykvand tak! Read More »