Henrik Madsen

Real-tids varsling af grundvand og afstrømning ved motorvejen i Silkeborg

Prognoser for grundvandsstand og afstrømning kan bidrage til at mindske effekter af kommende oversvømmelser og kan derfor i nogle situationer med fordel anvendes som en klimatilpasningsstrategi som alternativ eller supplement til de traditionelle infrastruktur baserede løsninger. Denne artikel beskriver afprøvning af nye generelt anvendelige prognoseværktøjer på et case i Silkeborg Forfattere: Jens Christian Refsgaard, Øyvind […]

Real-tids varsling af grundvand og afstrømning ved motorvejen i Silkeborg Read More »

Ændringer og variationer i ekstremregn fra 1874 til 2100

Ændringer i ekstremregn over de sidste 20-30 år har været meget kraftig sammenholdt med klimamodellernes scenarier for fremtiden. Mange ingeniørmæssige discipliner er afhængige af viden omkring nutidens og fremtidens dimensionsgivende nedbørsintensiteter. Det er derfor essentielt at vurdere hvad stigningen kan skyldes. Analyser af historiske nedbørmålinger giver ny viden på området. Forfattere: Ida Bülow Gregersen, Henrik

Ændringer og variationer i ekstremregn fra 1874 til 2100 Read More »

Klimamodeller og fremtidens ekstremnedbør

Klimamodeller er et uundværligt værktøj når effekten af den menneskelige udledning af drivhusgasser skal vurderes. Før modellernes simuleringer kan anvendes i konsekvensstudier er skalering til høj opløsning i tid og sted nødvendigt. Ved at benytte en række metoder på flere klimamodeller opnås en god forståelse for usikkerheden på fremtidens klima. Forfattere: Ida Bülow Gregersen, Henrik

Klimamodeller og fremtidens ekstremnedbør Read More »

Virker klimatilpasning i en meget varmere verden?

Siden oversvømmelsen i 2011 har København arbejdet ambitiøst, hårdt og målrettet mod at gøre byen mere robust overfor især stigende ekstremregn. Udgangspunktet er de kendte anbefalinger om klimaændringer. Men hvad nu hvis klimaændringerne bliver meget voldsommere end vi har troet hidtil? Artiklen skønner de ændringer i ekstremregn og oversvømmelsesrisiko vi kan forvente i en seks

Virker klimatilpasning i en meget varmere verden? Read More »

Digesikkerhed i Vidåens opland i fremtidigt klima

Digesikkerheden i Vidåens opland under fremtidigt klima er analyseret. Klimaændringer fra regionale klimamodeller er benyttet til projektion af fremtidig oplandsafstrømning. Endvidere er der udarbejdet projektioner af ændringer i ekstrem højvandstand ved Vidåslusen. Klimaændringer vil give en betydelig reduktion i digesikkerheden. På såvel den danske som den tyske side af grænsen er der analyseret områder, som

Digesikkerhed i Vidåens opland i fremtidigt klima Read More »